getMOTLatLong

Description :

ให้ข้อมูลพิกัดจุดกึ่งกลาง (Centroid) และที่ตั้งของจังหวัด, อำเภอ, ตำบล, เขต, แขวง จากข้อมูลข้อกระทรวงคมนาคม
โดยรับชื่อจังหวัด, อำเภอ, ตำบล, เขต, แขวง จากผู้ใช้

Source :

กระทรวงคมนาคม

URL:

http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?api=getMOTLatLong&appid=&q=…&type=…&format=…&callback=.. .

API Status:

Online

Continue reading getMOTLatLong

วิธีการเบื้องต้นในการหาจุดในโพลิกอน

วิธีการเบื้องต้นในการหาจุดในโพลิกอน

วันนี้เราจะนำเสนอวิธีการหาจุดบนโพลิกอนหรือที่เรียกว่า “Map matching” ซึ่งวิธีการนี้ได้รับความสนใจอย่างมากในงานวิจัยด้าน GIS ทำให้อัลกอริทึมได้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ในบทความนี้จะขอเสนอแนวความคิดเบื้องต้น เป็นวิธีที่ไม่ซับซ้อน สามารถทำได้โดยใช้เพียง google maps, postgres database และทักษะการโปรแกรมซึ่งใช้เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลและการแสดงผล ในที่นี้ที่เราเลือกใช้คือ Java ค่ะ

Continue reading วิธีการเบื้องต้นในการหาจุดในโพลิกอน