วิธีการเบื้องต้นในการหาจุดในโพลิกอน

วิธีการเบื้องต้นในการหาจุดในโพลิกอน

วันนี้เราจะนำเสนอวิธีการหาจุดบนโพลิกอนหรือที่เรียกว่า “Map matching” ซึ่งวิธีการนี้ได้รับความสนใจอย่างมากในงานวิจัยด้าน GIS ทำให้อัลกอริทึมได้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ในบทความนี้จะขอเสนอแนวความคิดเบื้องต้น เป็นวิธีที่ไม่ซับซ้อน สามารถทำได้โดยใช้เพียง google maps, postgres database และทักษะการโปรแกรมซึ่งใช้เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลและการแสดงผล ในที่นี้ที่เราเลือกใช้คือ Java ค่ะ

Continue reading วิธีการเบื้องต้นในการหาจุดในโพลิกอน