getHeading

Description : ให้ข้อมูลทิศทางที่รถกำลังวิ่งไป (Heading) ของข้อมูล GPS จุดที่ 1  โดยใช้ข้อมูล GPS 2 จุด คำนวณจากจุดที่  1 ไปจุดที่ 2  มีหน่วยเป็นองศาเทียบกับทิศเหนือ URL: http://cloud.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?api=getHeading&latitude1=...&longitude1=...&latitude2=...&longitude2=... API Status: Online Formats: (Click for sample output) JSON HTTP Method: GET Requires Authentication : true API rate limited : ไม่จำกัด Parameters : Required * *latitude1  = ค่า latitude ของจุด GPS จุดที่ 1 *longitude1 = ค่า … Continue reading getHeading

getTraffyAsk

Description : ค้นหาข้อมูลสภาพการจราจร ในสถานที่และบริเวณต่างๆ ในระบบ ใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากการรายงานข้อมูลของผู้ใช้รถใช้ถนนบน Twitter เป็นหลัก ซึ่งข้อมูลเดียวกันกับ getIncident API และ Twitter Account @Traffy โดยผลลัพธ์ของการค้นหา จามาจากข้อมูลงที่ตรงกับคำที่ค้นหาตรงๆ และบริเวณข้างเคียงที่สามารถอนุมานได้ว่าเกี่ยวข้องกับคำที่ค้นหา การสรุปข้อมูล จะสรุปจากข้อมูลจราจรที่ระบบค้นหาได้ย้อนหลัง 1 ชั่วโมง โดยจะให้ความสำคัญกับข้อมูลล่าสุด มากกว่าข้อมูลที่ผ่านไปแล้ว ผู้ใช้สามารถกำหนดจำนวนชั่วโมง ที่ข่าวนำมาสรุปย้อนหลังได้เองสูงสุด 24 ชั่วโมง URL: http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?api=getTraffyAsk&appid=...&key=...&format=...&callback=...&q=...&detail=...&timeWindows=...  API Status: Online / Beta Test Formats: (Click for sample output) XML, JSON, JS, TABLE(HTML), CSV HTTP Method: GET Requires Authentication : true API rate … Continue reading getTraffyAsk

getMOTLatLong

Description : ให้ข้อมูลพิกัดจุดกึ่งกลาง (Centroid) และที่ตั้งของจังหวัด, อำเภอ, ตำบล, เขต, แขวง จากข้อมูลข้อกระทรวงคมนาคม โดยรับชื่อจังหวัด, อำเภอ, ตำบล, เขต, แขวง จากผู้ใช้ Source : กระทรวงคมนาคม URL: http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?api=getMOTLatLong&appid=&q=...&type=...&format=...&callback=.. . API Status: Online Formats: (Click for sample output) XML, JSON, JS, TABLE(HTML), CSV HTTP Method: GET Requires Authentication : TRUE API rate limited : ไม่จำกัด Parameters : Required * *api = ประเภทของ api ที่ต้องการ … Continue reading getMOTLatLong

เปิดตัวหน้าดูข้อมูลการใช้งาน API ของแต่ละ Applicaiton

นักพัฒนาสามารถดูข้อมูลปริมาณการใช้งาน Traffy API ของแต่ละ Application ของตัวเองได้แล้ววันนี้ วิธีเข้าหน้าข้อมูลปริมาณการใช้งาน Traffy API Login ที่ http://api.traffy.in.th/login กดปุ่ม API Usage (จะสามารถคลิกปุ่ม API Usage ได้ หลังมีลงทะเบียน Application และมีการเรียกใช้ Traffy API) วิธีการใช้งานหน้าข้อมูลการใช้งาน Traffy API เบื้องต้น ปุ่ม API Panel เพื่อกลับไปหน้า API Panel AppID ที่ทำการดูข้อมูลการใช้งานอยู่ โดยจะแสดงข้อมูลการใช้งานรวมทุก AppID ในตอนเริ่มต้น ปรับวันที่ ที่ต้องการดูข้อมูลการใช้งาน เลือกดูข้อมูลการใช้งานเฉพาะบาง API ที่ต้องการ เลือก AppID ที่ต้องการดูข้อมูลการใช้งาน หมายเหตุ sum คือการนับรวมการใช้งานทุก API ยกเว้น getKey สามารถดูข้อมูลการใช้งานของ AppID ที่ยกเลิกไปแล้วได้

Traffy API กลับมาให้บริการแล้วครับ

จาก "ประกาศปิดให้บริการ Traffy API ชั่วคราว ระหว่าง วันเสาร์ที่ 7 ก.ค. 2555 เวลา 6:00 น. ถึง วันอาทิตย์ที่ 8 ก.ค. 2555 เวลา 6:00 น." http://wp.me/p14xgO-1iP ขณะนี้ Traffy API สามารถกลับมาให้บริการกับนักพัฒนาแล้วครับ

ประกาศปรับปรุงรูปแบบการแสดงผล getVMS API

เนื่องจากทีมงานพบว่า getVMS API http://info.traffy.in.th/getvms/ มีการแสดงผล JSON ผิด Syntax ทำให้ไม่สามารถใช้ Parser function ที่มีได้ ทีมงานได้แจ้งให้นักพัฒนาทราบดังนี้ ประกาศปรับปรุง getVMS API http://wp.me/p14xgO-1is และ ปรับปรุงรูปแบบการแสดงผล getVMS API http://wp.me/p14xgO-1iC ทีมงานพบว่า การปรับปรุงนี้นักพัฒนาบางส่วน ไม่สามารถใช้งานได้ ทีมงานจึงทำการปรับปรุงอีกครั้งดังนี้ format=JSON จะแสดงผล Syntax ผิด และทำให้ไม่สามารถใช้ Parser function ที่มีได้ ดังเดิม format=JSONN จะแสดงผล Syntax ที่ถูกต้อง format=JS&call=abc จะแสดงผล Syntax ผิด และทำให้ไม่สามารถใช้ Parser function ที่มีได้ ดังเดิม format=JSS&call=abc จะแสดงผล Syntax ที่ถูกต้อง หากพบปัญหาการใช้หรือมีคำแนะนำติชม งานสามารถ email แจ้งทีมงานได้ที่  traffy@nucleus.nectec.or.th ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

ปรับปรุงรูปแบบการแสดงผล getVMS API

เนื่องจากทีมงานพบว่า getVMS API http://info.traffy.in.th/getvms/ มีการแสดงผล JSON ผิด Syntax ทำให้ไม่สามารถใช้ Parser function ที่มีได้ ตามที่ได้ประกาศไว้ที่ http://wp.me/p14xgO-1is ทีมงานได้ทำการปรับปรุงแก้ไข และ ปรับเปลี่ยนการแสดงผล JSON ให้ถูกต้องเรียบร้อยครับ หากพบปัญหาการใช้หรือมีคำแนะนำติชม งานสามารถ email แจ้งทีมงานได้ที่  traffy@nucleus.nectec.or.th ครับ

ประกาศปรับปรุง getVMS API

เนื่องจากทีมงานพบว่า getVMS API http://info.traffy.in.th/getvms/ มีการแสดงผล JSON ผิด Syntax ทำให้ไม่สามารถใช้ Parser function ที่มีได้ ทีมงานได้ทำการปรับปรุงแก้ไขแล้ว เพื่อป้องกันการเกิดปัญหากับนักพัฒนาที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ทีมงานจะทำการปรับเปลี่ยนการแสดงผล JSON ให้ถูกต้องในวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2555

Traffy meets Siri

Bangkok Traffic AE – Version Beta โปรแกรมนี้ทำให้ Siri สามารถพูดภาษาไทยชัดๆ ดูสภาพการจราจร จากกล้อง CCTV บริเวณใกล้เคียง 5 กล้อง และดูโปรแกรมหนังที่กำลังเข้าฉายได้ ที่มา : http://www.iappdev.com/?p=421

getTrafficCongestion, getLinkAllInfo, getTrafficMeta (Beta) Comeback

API ต่อไปนี้ กลับมาให้บริการแล้วครับ getTrafficCongestion แสดงสภาพจราจรจาก BMA (Bangkok Metropolitan Administration) และ Traffic Police getLinkAllInfo ให้ข้อมูลรายละเอียดของถนน getTrafficMeta (Beta) ให้บริการสกัดข้อมูลจราจรจากประโยค หากพบปัญหาการใช้งาน สามารถแจ้งเข้ามาได้เลยครับ

getCCTV return

getCCTV API สามารถใช้งานได้แล้วครับ วิธีการใช้งาน http://info.traffy.in.th/getcctv/ หากพบปัญหาการใช้งาน สามารถแจ้งเข้ามาได้เลยครับ