getTravelTime

Description:

ให้บริการเวลาเดินทางในระดับช่วงถนน (Link)

ให้บริการเวลาเดินทางรวม จากรายการช่วงถนนที่กำหนดให้ (Sum Link Travel Time)

URL:

http://cloud.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?api=getTravelTime&key=<passkey>&linkid=id1,id2,id3

API Status:

Online

Output Formats:

JSON

HTTP Method:

GET

Requires Authentication :

true

API rate limited :

ไม่จำกัด

Required Parameters :

หมายเหตุ: รายละเอียดของช่วงถนนจาก getLinkInfo

linkid= linkid หรือ รายการของ linkid คั่นด้วย “,” เป็นจำนวนเต็ม 
Example:http://cloud.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?api=getTravelTime&key=<passkey>&linkid=59866,102057,114019

Response :

หมายเหตุ เวลาเดินทาง (traveltime) หน่วยเป็นนาที
gettraveltime-response

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการวิจัยการประมาณเวลาเดินทางจากข้อมูล GPS

Capture Traffy นาทีที่มาและความสำคัญ

ปัจจุบันยานพาหนะติดตั้งระบบ GPS เป็นจำนวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ข้อมูล GPS เหล่านี้มีประโยชน์ต่อคาดการณ์ปริมาณต่าง ๆ ทางจราจรเช่น เวลาเดินทาง (Travel Time) ความต้องการใช้ถนน (Traffic Demand) ปริมาณสภาพจราจร (Traffic Volume) ห้องปฏิบัติการ ITS จึงนำข้อมูล GPS มาประมาณเวลาเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ซึ่งช่วยวางแผนเดินทางอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นพื้นฐานของการพัฒนาระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะอื่น ๆ เช่น ระบบคาดการณ์เวลาเข้าป้ายของรถโดยสาร ระบบคาดการณ์จุดจอดที่เหมาะสมสำหรับรถแท็กซี่ เป็นต้น

Feature

 • ประมาณเวลาเดินทางในระดับช่วงถนน (Link) ช่วงถนน หมายถึง ส่วนของถนนย่อย ๆ เช่น จากทางแยกหนึ่งถึงอีกทางแยกหนึ่ง เพื่อประกอบเป็นเส้นทางที่ใหญ่กว่าได้
 • ประมาณเวลาเดินทางบนช่วงถนนข้างเคียง บางชุดข้อมูล GPS ที่ได้รับอนุเคราะห์ มีความถี่ต่ำ ทำให้ไม่สามารถประมาณเวลาบนทุกช่วงถนนได้ ระบบนี้จึงช่วยประมาณเวลาเดินทางจากช่วงถนนข้างเคียงด้วย

ทดลองใช้ผลงาน

 1. Traffy นาที http://traffy.in.th/nt/
 2. API
  1. getLinkInfo บริการข้อมูลรายละเอียดของช่วงถนน
  2. getTravelTime บริการเวลาเดินทางของช่วงถนน

ร่วมสนับสนุนงานวิจัย

 1. ระดับบุคคลทั่วไป อนุเคราะห์ข้อมูล GPS แบบไม่ระบุตัวตนแก่ระบบ ผ่าน Application โทรศัพท์มือถือ
 2. ระดับบริษัท อนุเคราะห์ข้อมูล GPS ของรถในบริษัท
 3. ระดับบริษัทเก็บข้อมูล Tracking อนุเคราะห์ข้อมูล GPS ของบริษัทลูกค้าที่อนุญาติให้ใช้ข้อมูล

สายรถและเส้นทางที่มีข้อมูล

 1. เส้นทางสวทช. – ประตูเชียงราก 1 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต (เข้าและออก)
 2. เส้นทางสวทช. – ประตูเชียงราก 2 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต (เข้าและออก)
 3. เส้นทางสวทช. – ประตูพหลโยธิน ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต (เข้าและออก)
 4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต – ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต (ไปและกลับ)
 5. เส้นทางอนุสาวรีย์สมรชัยภูมิ – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต (ไปและกลับ)

ผลงานทางวิชาการ

บทคัดย่อรายงานต้นแบบการประมาณเวลาเดินทางของช่วงถนน จากข้อมูลพิกัดตำแหน่งที่ความถี่ต่ำและไม่คงที่
บทคัดย่อรายงานต้นแบบการประมาณเวลาเดินทางของช่วงถนน
จากข้อมูลพิกัดตำแหน่งที่ความถี่ต่ำและไม่คงที่
Accuracy Improvement of Travel Time Estimation in Urban Environment using State Transition-dependent Time-occupancy
Accuracy Improvement of Travel Time Estimation in Urban Environment using State Transition-dependent Time-occupancy
An Analysis of GPS Sampling Rates Required in Travel Time Estimation
An Analysis of GPS Sampling Rates Required in Travel Time Estimation

งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 1. Google Direction API ให้บริการข้อมูลเวลาเดินทาง จากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง มีทั้งข้อมูล i) แบบฟรี 2,500 request ต่อวัน และ ii) แบบเสียเงิน 1,000 request 15 บาท
 2. Longdo Map API ให้บริการแผนที่แสดงข้อมูลจราจรและค้นหาเส้นทางสำหรับข้อมูลในประเทศไทย

getTravelTime-Beta2

Description:

ให้ข้อมูลเวลาที่ใช้ในการเดินทางโดยประมาณผ่านส่วนหนึ่งของถนน(link)
โดยให้ข้อมูลเวลา
ที่ใช้ในการเดินทาง 3 แบบดังนี้

 1. Spot Travel Time /
  เวลาที่ใช้ในการเดินทางแบบจุด
  คือเวลาในการเดินทางคำนวนจากจุด GPS
  ซึ่งใกล้เคียงกับเวลาที่ร้องขอข้อมูลมากที่สุดExample
 2. Average
  Spot Travel Time / เวลาที่ใช้ในการเดินทางเฉลี่ย 
  คือเวลาในการเดินทางคำนวนจากจุด
  GPS ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาที่กำหนดก่อนเวลาร้องขอข้อมูล(5-15 นาที)
  Example
 3. Space Mean
  Travel Time / เวลาในการเดินทางจากความแตกต่างตำแหน่งและเวลา
  คือเวลาในการเดินทางซึ่งคำนวนจากความแตกต่างของตำแหน่ง และเวลา ระหว่างจุด
  GPS 2 จุดExample

URL:

http://api.traffy.in.th/traveltime/v0.2/gettraveltime.php?linkid=id1,id2,…&format=…&mode=&#8230;

API
Status:

Online
Version 0.2 Beta Test

Continue reading getTravelTime-Beta2

NAC 2012 – Shuttle Arrival Time Demo

ทีม Traffy ได้ติดตั้งระบบติดตามตำแหน่งรถบริการ เพื่อบอกเวลาเข้าป้ายของรถ
บนเวบไซต์ และมือถือ เพื่อให้ความสะดวกแก่ผู้เข้าชมงาน NAC 2012

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/traffy.in.th/posts/332695293455943