รายชื่อและตำแหน่งของกล้อง (getCCTV)

ให้ข้อมูลของกล้องวงจรปิด ได้แก่ ตำแหน่งที่ตั้งกล้อง URL ของภาพและวัน เดือน ปี ที่บันทึกภาพ

แสดงภาพจากกล้องวงจรปิด (getCCTVimg)

ให้ข้อมูลภาพถนนจากกล้องวงจรปิด สามารถเลือกได้ว่าจะใช้เป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว ซึ่งสามารถแสดงผลย้อนหลังได้ 5 ภาพ