โครงการ Traffy Transit

บริการระบบแสดงข้อมูลตำแหน่งและเวลาเข้าป้ายแก่ผู้ใช้บริการรถสาธารณะนั้นมีแล้วในหลายประเทศ แต่ก็ยังไม่มีบริการรายงานตำแหน่งรถเมล์หรือคาดการณ์การเข้าจอดที่ตำแหน่งที่สนใจสำหรับรถสาธารณะ จากสภาพของการให้บริการข้อมูลรถโดยสารสาธารณะดังกล่าว ทำให้พบว่ายังมีช่องโหว่ที่ควรได้รับการแก้ไขคือ... ประเทศไทยยังไม่มีการพัฒนาระบบรายงานตำแหน่งและเวลาเข้าป้ายของรถโดยสารสาธารณะสำหรับผู้โดยสาร ยังไม่มีบริการ API เพื่อให้บริการข้อมูลตำแหน่งรถโดยสารสาธารณะและเวลาเดินทางสำหรับภาคเอกชนนำไปพัฒนาต่อยอด ยังไม่มีระบบช่วยบริหารจัดการและติดตามพฤติกรรมรถโดยสารสาธารณะ Traffy Transit เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยมุ่งตอบสนองความต้องการผู้ใช้สองกลุ่ม คือ นายท่ารถ และผู้โดยสาร  กลุ่มนายท่ารถ สามารถใช้ติดตามพฤติกรรม เช่น การขับออกนอกเส้นทาง  ขับแข่งแซงกัน จอดแช่ หรือออกจากอู่ช้า   ในขณะที่ผู้โดยสารสามารถใช้ติดตามตำแหน่งรถ เวลาเข้าป้ายและแจ้งเตือนการเข้าป้ายได้ เว็บดูตำแหน่งรถตามป้ายทั้งหมด เว็บดูเวลารถเข้าป้ายที่เราอยู่ App Traffy Bus บน Android PlayStore  และ iOS ผู้ประสานงานและรับผิดชอบโครงการ มนต์ศักดิ์  โซ่เจริญธรรม  099-104-2104     

GNSS และดาวเทียมค่าแก้ สำหรับเครื่องบินไร้คนขับเชิงพาณิชย์

ที่มา  มนต์ศักดิ์  โซ่เจริญธรรม เราคงทราบกันดีว่าอีกไม่นานรถยนต์ไร้คนขับ (Autonomous Car) คงมาแน่ แต่คงมีน้อยคนที่ทราบว่าเครื่องบินพาณิชย์ที่สามารถลงจอดได้แบบคนขับสามารถทำได้มานานแล้วอย่างน้อยตั้งแต่ปี 1994 ซึ่งใช้ GNSS เป็นอุปกรณ์หลักในการระบุตำแหน่ง โดยในตอนนั้นมีการทดสอบบินถึง 50 เที่ยวบินโดยมหาวิทยาลัยโอไฮโอ [1] ได้รับการสนับสุนนเครื่อง Boeing 757 จากบริษัท UPS สหรัฐให้ความสนใจเรื่องการบินแบบไร้คนขับมากถึงขนาดลงทุนส่งดาวเทียมบริการค่าแก้ที่ชื่อ Wide Area Augmentation System (WAAS) [2] เพื่อให้พิกัดจาก GNSS มีความถูกต้องมากขึ้น ในระดับต่ำกว่า 1 เมตร และมี Footprint ครอบคลุมทั่วสหรัฐตั้งแต่ปี 2003 [8] ในระยะหลังองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือ ICAO [3] ก็ได้ออกคำแนะนำในการใช้ GNSS และการให้บริการดาวเทียมค่าแก้มาแล้ว [4] และในปัจจุบันก็มีหลายประเทศที่ลงทุนทำแบบเดียวกับ WAAS ของสหรัฐ เช่น รัสเซีย [5] ญี่ปุ่น [6] อินเดีย … Continue reading GNSS และดาวเทียมค่าแก้ สำหรับเครื่องบินไร้คนขับเชิงพาณิชย์

Expert Ranking การจัดลำดับผู้เชี่ยวชาญ

อยากหา co-advisor ใน สวทช ปรึกษา Thesis ในสาขาที่เชี่ยวชาญ ปรึกษาท่านใหนดี? หรือ อยากรู้นักวิจัย/อาจารย์ท่านนี้เชี่ยวชาญด้านใหนบ้าง?  http://130.211.241.7/expertranking/v2/  มีคำตอบให้ Expert Ranking คือ การจัดอันดับผู้เชี่ยวชาญด้านสาขาเพื่อสามารถขอรับการให้คำปรึกษาเฉพาะทางได้หรือการจัดสรรบุคคลกรเพื่อปฏิบัติงานแก้ปัญหาทั้งภาคธุรกิจและภาครัฐได้ตรงกับความเชี่ยวชาญ             ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญภายในองค์กรถือว่ามีความสำคัญมากเนื่องจากหากสามารถระบุคนในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมจะทำให้สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดทั้งเวลาและจำนวนคน ดังนั้นจึงต้องมีการเก็บรวบมรวมข้อมูล วิเคราะห์จัดลำดับความเชี่ยวชาญที่เป็นอัติโนมัติ และสามารถเข้าใช้งานได้โดยง่ายผ่าน แอพพลิเคชันหรือเว็บแอพพลิเคชัน ข้อมูลผลงานวิชาการ  ของนักวิจัยถือว่ามีความหลากหลายในแต่ละสาขา ประกอบด้วยผลงานการตีพิมพ์งานวิจัย (Paper) ผลงานการจดสิทธิบัตร (Patent) ผลงานหนังสือทางวิชาการ (academic book) และผลงานการนำเสนอข้อมูลทางวิชาการ (academic presentation) เป็นต้น ผลงานเหล่านี้สามารถสะท้อนถึงความสามารถและความเชี่ยวชาญของนักวิจัยได้เป็นอย่างดีและเป็นที่ยอมรับทั้งระดับประเทศและระดับสากล เมื่อมีข้อมูลผลงานทางวิชาการของนักวิจัยจำนวนมาก จะสามารถนำมาจัดลำดับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาและลำดับสาขาที่ผู้วิจัยมีความเชี่ยวชาญได้ สามารถทดสอบการใช้งานได้ตามลิงค์ข้างล่าง  http://130.211.241.7/expertranking   เป้าหมายและผู้ได้รับประโยชน์จากผลงานวิจัย เพื่อให้ระบบให้สามารถค้นหา คำนวณ จัดลำดับ และแสดงผลลำดับผู้เชี่ยวในสาขาวิจัยต่าง ๆ จากการใช้ข้อมูลผลงานของนักวิจัยเช่น ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ … Continue reading Expert Ranking การจัดลำดับผู้เชี่ยวชาญ

โครงการบริหารตำแหน่งและคาดการณ์เวลาเข้าป้าย

จุดมุ่งหมายของโครงการในครั้งแรกคือมุ่งวิจัยและพัฒนาแนวทางที่เหมาะสมในการสร้างระบบนิเวศสำหรับรวบรวมข้อมูลตำแหน่งรถโดยสารสาธารณะจากพลังมวลชน  (Crowd Sourcing) จากผู้เดินทาง    ในที่นี้ผู้เดินทางจำเป็นต้องมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ (smart phone) ซึ่งติดตั้งโปรแกรมประยุกต์สำหรับรายงานตำแหน่ง (จาก GPS เซ็นเซอร์ในโทรศัพท์หรือจาก cell tower) และสถานะรถ (เช่น เสียหรือเกิดอุบัติเหตุ โดยผ่านแบบฟอร์มของโปรแกรม)   การรายงานข้อมูลโดยพลังมวลชนดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่ายที่ผู้ประกอบการต้องแบกรับและไม่กระทบค่าบริการอินเทอร์เน็ตของผู้เดินทางมากนักเนื่องจากข้อมูลที่ส่งมีปริมาณเล็กน้อย (ตำแหน่งรถ สายรถ และสถานะรถ) และยังสามารถกำหนดให้ส่งข้อมูลเฉพาะเมื่อเกิดการเดินทาง  อย่างไรก็ตามเนื่องจากการรายงานในลักษณะอาสาสมัคร การรวบรวมข้อมูลจากพลังมวลชนจึงมีจุดอ่อนคือความไม่แน่นอนในการรายงานข้อมูล การพัฒนาแนวทางดำเนินการสำหรับการดังกล่าวจึงต้องมุ่งให้ผลประโยชน์ตอบแทนกลับสู่ผู้ใช้หรือสร้างแรงจูงใจ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการรายงานข้อมูล ตลอดจนต้องขยายฐานการใช้งานเพื่อให้มีผู้รายงานข้อมูลที่สามารถทดแทนกันได้   อย่างไรก็ตาม เมื่อดำเนินการไปได้ระยะหนึ่ง พบว่าการชักจูงให้มวลชนติดตั้งแอ๊พพลิเคชั่นและแบ่งปันข้อมูลนั้นเป็นไปได้ยาก ต้องใช้เวลาดำเนินการนานและมีความไม่แน่นอนสูง  ทีมวิจัยได้ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแผนการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลตำแหน่งรถเมล์เป็นการติดตั้ง GPS tracking บนสายนำร่องสาย 73ก ก่อนหนึ่งสาย และมุ่งเน้นจุดประสงค์ส่วนที่สองของโครงการเป็นหลักแทนคือบริการตำแหน่งและเวลาเข้าป้ายรถเมล์ ผลจากการเปลี่ยนแนวทางการเก็บข้อมูลดังกล่าว ทำให้ได้รับข้อมูลที่เที่ยงตรง แน่นอนจากรถทุกคันของสาย 73ก มีข้อมูลสำหรับบริการผู้โดยสารและยังสามารถใช้ติดตามบริหารจัดการเดินรถสำหรับ ขสมก. ได้ด้วย  โดยนอกจากต้นแบบระบบบริการตำแหน่งและเวลาเข้าป้ายรถเมล์แล้ว ทางทีมวิจัยยังได้พัฒนาต้นแบบระบบบริหารจัดการเดินรถให้กับ ขสมก. อีกด้วย  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถขยายผลโครงการออกไปในวงกว้างและสร้างผลกระทบสูงเชิงบวกต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย เป้าหมายและผู้ได้รับประโยชน์จากผลงานวิจัย 1. มีฐานข้อมูลตำแหน่งรถโดยสารสาธารณะจากพลังมวลชน ซึ่งสามารถนำไปใช้วิเคราะห์และประมวลผลต่อยอดได้หลากหลายเช่น … Continue reading โครงการบริหารตำแหน่งและคาดการณ์เวลาเข้าป้าย

Transportation Big Data Analysis

Big data on transportation system Traffic Analysis Bahevier Analysis Mobility Analysis Examples work วิเคราะห์หาจุดจอดที่เหมาะสมที่สุดของรถ Shutle Bus ไปยังสนามบิน ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลจุดจอดรับ/ส่ง (OD) ของรถ taxi ระหว่างสนามบินไปยังจุดต่าง ๆ [1] ได้ทำการวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของการเดินทางมายังจุดต่าง ๆ ของผู้โดยสารรถ taxi ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล GPS ของ taxi จำนวน 150 ล้านทริป [2] Our on-going works Discover พฤติกรรมการเดินทางของรถแท๊กซี่ ณ ช่วงเวลาต่างๆ Discover ข้อมูลเวลาการเดินทางระหว่างจุดสนใจในกรุงเทพฯ ณ ช่วงเวลาต่างๆ คำนวณเวลาการเดินทางในถนนเส้นต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาต่างๆ Our Data ปัจจุบันห้องปฏิบัติการฯมีข้อมูล GPS … Continue reading Transportation Big Data Analysis

โครงการวิจัยข้อมูลจราจรจาก Social Networks

ที่มาและความสำคัญ ปัจจุบันมีผู้ใช้เครือข่ายสังคมโดยเฉพาะ Twitter ในการรายงานสภาพการจราจร (Traffic Incident) มากขึ้น ศูนย์ให้บริการข้อมูลจราจรทางวิทยุต่างๆ เริ่มมีการให้ข้อมูลผ่านทาง Twitter การให้บริการทำโดยใช้พนักงานของศูนย์ ผู้จัดทำจึงออกแบบและสร้างต้นแบบนี้ เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องการจราจร ทำการเผยแพร่ข้อมูลต่อ (Retweet) รวมถึงการนำมาวิจัยต่อยอดเพิ่มคุณค่าของข้อมูลโดยการแยกประเภทเหตุการณ์ ระบุบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์และใช้เป็นข้อมูลสำหรับระบบตอบคำถามข้อมูลจราจร Traffy Ask โดยระบบสามารถรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้ที่ให้ข้อมูลแบบเปิดเผย (Public) โดยอัตโนมัติ แม้ผู้ใช้ดังกล่าวไม่ได้กล่าวถึง (mention) บัญชีของระบบก็ตาม Feature รวบรวมและคัดกรองข้อมูล รวบรวมข้อมูลโดยใช้ API ของ Twitter คัดกรองข้อมูลหยาบคาย หรือข้อคำถามออกไป เผยแพร่ข้อมูล ระบบ Retweet ข้อมูลจราจรที่คัดกรองได้ เข้าสู่ระบบ Twitter ตอบคำถามเกี่ยวกับการจราจร เมื่อผู้ใช้ mention @traffy และส่งข้อมูลคำถามเกี่ยวกับการจราจร ระบบจะทำส่งคำตอบโดย mention กลับไปให้ผู้ใช้ โดยเรียกใช้งานระบบ Traffy ASK ทดลองใช้ผลงาน ดูข้อมูลจราจร ผ่าน Twitter @traffy http://twitter.com/traffy สอบถามข้อมูลจราจร โดย Mention @traffy http://twitter.com/traffyContinue reading โครงการวิจัยข้อมูลจราจรจาก Social Networks