1. ลงทะเบียนขอใช้บริการ Traffy API (วิธีลงทะเบียนขอใช้ Traffy API)
  2. ลงทะเบียนขอ AppID (วิธีลงทะเบียนขอ AppID)
  3. เลือกกล้อง CCTV ที่ต้องการจาก CCTVlist (ในที่นี้เลือกกล้อง ID 256 วิริยะ รัชดา-พระราม 9)
  4. นำ appid, key (จากข้อ 2) และ id ของกล้องที่ต้องการ (จากข้อ 3) มาใส่ใน URL จะได้

    http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?api=getcctvimg&appid=00000069&key=ZJZsMCww6y&id=256

  5. นำ URL ไปใส่แสดงในเว็บเพจที่ต้องการ ด้วย HTML img tag จะได้

    <img src = “http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?api=getcctvimg&appid=00000069&key=ZJZsMCww6y&id=256“/>

  6. ในกรณีนำมาแสดงใน wordpress นำ html img code จากข้อ 5 ไปใส่ใน ส่วนของ HTML

ตัวอย่างภาพจากกล้อง 475 ทางคู่ขนานถนนพหลโยธิน ไปรษณีคลองหลวง ธรรมศาสตร์รังสิต ขาออก เขตคลองหลวง

ตัวอย่างภาพจากกล้อง 691 ถนนแจ้งวัฒนะ บริเวณหน้าศูนย์ราชการฯ

ตัวอย่างภาพจากกล้อง 692 ถนนแจ้งวัฒนะ บริเวณหน้าศูนย์ราชการฯ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s