วิธีการติดตั้งโปรแกรม Traffy Indy

สิ่งที่ต้องมี

    1. Adobe AIR
    2. โปรแกรม Traffy Indy สามารถ Download ได้ที่นี่

วิธีการติดตั้ง

หลังจากที่ทำการติดตั้งโปรแกรม Adobe AIR และทำการ Download โปรแกรม Traffy Indy เสร็จเรียบร้อยแล้ว วิธีการติดตั้งโปรแกรมมีดังนี้
  1. Double Click โปรแกรม Traffy Indy ที่ทำการ Download มา
  2. จะปรากฎหน้าจอการติดตั้ง ให้กดปุ่ม “Install”
  3. ทำการเลือก Folder ที่ต้องการติดตั้ง หลังจากนั้นกดปุ่ม “Continue”
  4. โปแกรมจะทำการติดตั้ง และรอจนกว่าจะติดตั้งเสร็จ
  5. หลังจากนั้นโปแกรมจะเปิดเข้าสู่หน้า sign in เพื่อเริ่มใช้งาน

ขั้นตอนต่อไป

วิธีการขอ Camera ID และ Key