วิธีการใส่ Logo และข้อความใต้รูป

  1. ไปที่ หน้าจัดการ (http://apollo.traffy.in.th/cammanage/)
  2. ทำการ Sign in ด้วย Traffy API Account
  3. เลือกกล้องที่ต้องการจัดการทางด้านซ้าย
  4. ทำการปรับแต่งข้อมูลที่ต้องการทางด้านขวา

Logo

Logo ที่ต้องการให้แสดงที่มุมขวาล่างของภาพ

ข้อความ ที่ต้องการให้แสดงใต้รูป ไม่ควรมีความยาวเกิน 35 ตัวอักษร

สถานะ มีไว้สำหรับปิดและเปิดการแสดงรูปภาพ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s