วิธีการใส่ Logo และข้อความใต้รูป

  1. ไปที่ หน้าจัดการ (http://apollo.traffy.in.th/cammanage/)
  2. ทำการ Sign in ด้วย Traffy API Account
  3. เลือกกล้องที่ต้องการจัดการทางด้านซ้าย
  4. ทำการปรับแต่งข้อมูลที่ต้องการทางด้านขวา

Logo

Logo ที่ต้องการให้แสดงที่มุมขวาล่างของภาพ

ข้อความ ที่ต้องการให้แสดงใต้รูป ไม่ควรมีความยาวเกิน 35 ตัวอักษร

สถานะ มีไว้สำหรับปิดและเปิดการแสดงรูปภาพ