1. ลงทะเบียนขอใช้บริการ Traffy API (วิธีลงทะเบียนขอใช้ Traffy API)
  2. ทำการ Login ที่ http://api.traffy.in.th/apis/
  3. กดปุ่ม เพิ่ม key
  4. กรอกเว็บไซต์ที่ต้องการนำ API ไปใช้จากนั้นกดตกลง โปรดระวังถ้าใส่ผิดจะไม่สามารถนำข้อมูลจาก API ไปใช้กับเว็บไซต์ที่ต้องการได้
  5. เสร็จสิ้นการลงทะเบียน ระบบจะให้ AppID กับ Key เพื่อนำไปเรียกใช้ Traffy API ต่างๆ สำหรับเว็บไซต์ที่เรากรอกลงไปเมื่อสักครู่ ต่อไป