1. เข้าไปที่ http://api.traffy.in.th/apis/
 2. กดปุ่ม Register

 3. อ่านข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด และทำเครื่องหมายถูกที่ ยอมรับข้อตกลง จากนั้นกด ถัดไป
 4. กรอกข้อมูล โดย Username และ Password เป็น Sensitive Case
  (ตัวอักษรพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่ ถือว่าเป็นคนละตัวกัน a, A) และกรอกข้อมูล Capcha ตัวอักษรที่เห็นในภาพ
  ในตัวอย่างคือ YXKMW และกดเพิ่ม
 5. กรอกข้อมูลผู้ใช้เพิ่มเติมให้ครบถ้วน เลือกว่าเป็นผู้ใช้งานแบบนักพัฒนาทั่วไปหรือนักพัฒนาอิสระ และกดเพิ่ม

 6. จากนั้นระบบจะส่ง E-mail มาให้กด Link เพื่อยืนยันการลงทะเบียน
 7. เมื่อกดยืนยันแล้ว ระบบจะแจ้งว่าลงทะเบียนสำเร็จเรียบร้อย
 8. จากนั้นทดสอบเข้าสู่ระบบที่ http://api.traffy.in.th/apis/ ด้วย User name และ Password ที่ทำการลงทะเบียนไว้
 9. ลงทะเบียนขอใช้บริการ Traffy API เรียบร้อย ขั้นตอนถัดไปคือลงทะเบียนขอ AppID (วิธีลงทะเบียนขอ AppID)