บริษัทวิริยะประกันภัยร่วมมือกับ NECTEC โดยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Traffy บนโทรศัพท์มือถือ

ภาพกิจกรรมการเปิดบูท บริษัทวิริยะ ประกันภัยร่วมมือกับ NECTEC โดยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Traffy บนโทรศัพท์มือถือ เปิดบูทที่ ESPLANADE บริเวณชั้น 3 หน้าโรงหนัง ESPLANADE CINEPLEX เริ่มเปิดบูทตอน 12.30 น. งานเสร็จสิ้นตอนเวลา 14.30 น. ขอขอบคุณ : ดร.วสันต์ ภัทรอธิคม ดร.กรรณิการ์ ศิริวงศ์ ณ อยุธยา นายณัฎฐพล กล้าแข็ง คุณทองเพ็ชรและพี่ทีมงานบริษัทวิริยะประกันภัย ที่ให้ความช่วยเหลือในเรื่อง การจัดหาอุปกรณ์และการประชาสัมพันธ์ให้กับบูท Traffy เป็นระยะ ๆ