โครงการ Traffy แจ้งข้อมูลการจราจรผ่านมือถือ

กฤตวิทย์ ศรีพสุธา กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด ร่วมถ่ายภาพกับดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (เนคเทค) ภายหลังเสร็จสิ้นการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและ ประชาสัมพันธ์ระบบประเมิน และรายงานสภาพจราจร หรือโครงการ Traffy แจ้งข้อมูลการจราจรผ่านมือถือ ณ ห้องประชุมบูรพา 2 อาคารเนคเทค อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ http://www2.nectec.or.th/prm/othcpn/news/2009-07-10-6952.pdf

บริษัทวิริยะประกันภัยร่วมมือกับ NECTEC โดยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Traffy บนโทรศัพท์มือถือ

ภาพกิจกรรมการเปิดบูท บริษัทวิริยะ ประกันภัยร่วมมือกับ NECTEC โดยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Traffy บนโทรศัพท์มือถือ เปิดบูทที่ ESPLANADE บริเวณชั้น 3 หน้าโรงหนัง ESPLANADE CINEPLEX เริ่มเปิดบูทตอน 12.30 น. งานเสร็จสิ้นตอนเวลา 14.30 น. ขอขอบคุณ : ดร.วสันต์ ภัทรอธิคม ดร.กรรณิการ์ ศิริวงศ์ ณ อยุธยา นายณัฎฐพล กล้าแข็ง คุณทองเพ็ชรและพี่ทีมงานบริษัทวิริยะประกันภัย ที่ให้ความช่วยเหลือในเรื่อง การจัดหาอุปกรณ์และการประชาสัมพันธ์ให้กับบูท Traffy เป็นระยะ ๆ

วิริยะสุดไฮเทคจับโปรแกรมรายงานจราจรลง มือถือลูกค้า

แผนกบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ฝ่ายการตลาด บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด ร่วมกับ หน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (Nectec) เปิด ตัวโครงการ "วิริยะ...ลดความเครียดบนถนน" โดยการจัดทำโปรแกรมรายงานสภาพการจราจรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Traffy) มอบให้กับลูกค้าวิริยะประกันภัยและประชาชนทั่วไป โปรแกรม Traffy สามารถแบ่งการทำงานได้เป็น 4 หมวดหลักๆ ดังนี้   1. Web Traffy (www.traffy.in.th) แสดงระดับความติดขัดของการจราจรด้วยเส้นสี (เขียว , น้ำตาล , แดง) แนะนำเส้นทางจากต้นทางสู่ปลายทาง และแสดงข้อมูลจากกล้อง CCTV , ป้ายอัจฉริยะ , อุบัติเหตุ , ก่อสร้าง , จุดเสี่ยง 2. รายงานการจราจร (Traffic Report) แสดงข้อมูลความติดขัดบนภาพป้ายอัจฉริยะ 45 ป้าย ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งหาระดับความติดขัดของการจราจรบนถนนเส้นที่ต้องการ 3. ทำนายการจราจร (Processing Systems) … Continue reading วิริยะสุดไฮเทคจับโปรแกรมรายงานจราจรลง มือถือลูกค้า