ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี ทุกสาขา เข้าฝึกงาน/สหกิจกับ Traffy (ITS Lab @NECTEC) คุณสมบัติสำคัญ มีความสุขกับการพัฒนาตนเอง วิเคราะห์ปัญหา วิเคราะห์ข้อมูล หรือ พัฒนาวิธีการแก้ปัญหาแบบใหม่ๆ ชอบการเรียนรู้ การทดลอง- รู้สึกภูมิใจหากงานที่ทำมีประโยชน์กับสังคมและประชาชน สมัครที่ https://goo.gl/rhZgNz