ร่วมงาน/ฝึกงานกับ Traffy

เชิญชวนผู้สนใจร่วมงานกับ Traffy เข้าร่วมฝึกงาน พัฒนาทักษะวิจัยหรือรับทุนการศึกษาวิจัยและพัฒนาต้นแบบด้านการเดินทาง ท่องเที่ยว ขนส่งและจราจร คุณสมบัติทั่วไป ชอบการเรียนรู้ ทดลองสิ่งใหม่ๆ มีความสุขกับการค้นหา ค้นความวิธีใหม่ๆ ในการแก้ปัญา รู้สึกภูมิใจหากงานที่ทำมีประโยชน์กับสังคมและประชาชน คุณสมบัติเฉพาะแต่ละตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย 1 (ปริญญาตรี) Download รายละเอียดและคุณสมบัติ (PDF) มีความสุขและสนุกในการเขียนโปรแกรม เช่น Mobile Application, Web Application, JAVA, MATLAB, PHP, Weka จบปริญญาตรีสาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พิจารณาเป็นพิเศษ เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.5 มีผลงานตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการ จำนวน 5 ตำแหน่ง ดังนี้ Mobile Application Developer (iOS, Android) ในโครงการประเมินระดับ ความปลอดภัยในการขับขี่บนท้องถนน (Traffy bSafe) System Admin (Linux & Database) ในโครงการประเมินและรายงาน … Continue reading ร่วมงาน/ฝึกงานกับ Traffy