Traffy ITS Cast ตอนที่ 23 : ทวงคืนทางจักรยานผ่าน App และ Sticker

บริษัทต่าง ๆ ประกาศความพร้อมในธุรกิจรถยนต์ไร้คนขับ อังกฤษอนุญาตให้รถไร้คนขับทดลองวิ่งในสี่เมือง NASA กับรถยนต์ไร้คนขับ iBeacon ป้องกันรถชน ระบบเตือนคนขับ ระงับอุบัติเหตุ EU จะเริ่มใช้ระบบแจ้งเตือนรถชน ทวงคืนทางจักรยานผ่าน App และ Sticker

Traffy ITS Cast ตอนที่ 22

รถเบนซ์พลังแสงอาทิตย์ รถไร้กุญแจอาจไม่ปลอดภัยอย่างที่คิด หมวกกันน็อกอัจฉริยะ จักรยานอัจฉริยะ นวัตกรรมป้องกันจักรยานหายจากญี่ปุ่น การออกแบบเพื่อป้องกันการเสียชีวิตที่ชานชาลา

Traffy ITS Cast ตอนที่ 18

งานวิจัยด้าน AR เผยทุกมุมอับรอบตัวรถสู่สายตาของผู้ขับขี่ ฝรั่งเศสจ้างให้ประชาชนปั่นจักรยานไปทำงาน จาก ‘ของเสีย’ สู่ ‘ของกิน’ แหล่งพลังงานหมุนเวียนในรถยนต์ ญี่ปุ่นผ่านกฏหมายอนุญาตให้ตกแต่งป้ายทะเบียนรถ