Traffy ITS Cast ตอนที่ 23 : ทวงคืนทางจักรยานผ่าน App และ Sticker

tumblr_static_bv1ye13nd008sc80o000owok4_2048_v2

QR Code for MP3
qr code for MP3
 • บริษัทต่าง ๆ ประกาศความพร้อมในธุรกิจรถยนต์ไร้คนขับ
 • อังกฤษอนุญาตให้รถไร้คนขับทดลองวิ่งในสี่เมือง
 • NASA กับรถยนต์ไร้คนขับ
 • iBeacon ป้องกันรถชน
 • ระบบเตือนคนขับ ระงับอุบัติเหตุ
 • EU จะเริ่มใช้ระบบแจ้งเตือนรถชน
 • ทวงคืนทางจักรยานผ่าน App และ Sticker

Continue reading Traffy ITS Cast ตอนที่ 23 : ทวงคืนทางจักรยานผ่าน App และ Sticker

Traffy ITS Cast ตอนที่ 22

QR Code for MP3
qr code for MP3
 • รถเบนซ์พลังแสงอาทิตย์
 • รถไร้กุญแจอาจไม่ปลอดภัยอย่างที่คิด
 • หมวกกันน็อกอัจฉริยะ
 • จักรยานอัจฉริยะ
 • นวัตกรรมป้องกันจักรยานหายจากญี่ปุ่น
 • การออกแบบเพื่อป้องกันการเสียชีวิตที่ชานชาลา

Continue reading Traffy ITS Cast ตอนที่ 22

Traffy ITS Cast ตอนที่ 18

Japanese-plate2

qr code for mp3
 • งานวิจัยด้าน AR เผยทุกมุมอับรอบตัวรถสู่สายตาของผู้ขับขี่
 • ฝรั่งเศสจ้างให้ประชาชนปั่นจักรยานไปทำงาน
 • จาก ‘ของเสีย’ สู่ ‘ของกิน’ แหล่งพลังงานหมุนเวียนในรถยนต์
 • ญี่ปุ่นผ่านกฏหมายอนุญาตให้ตกแต่งป้ายทะเบียนรถ

Continue reading Traffy ITS Cast ตอนที่ 18