Expert Ranking การจัดลำดับผู้เชี่ยวชาญ

อยากหา co-advisor ใน สวทช ปรึกษา Thesis ในสาขาที่เชี่ยวชาญ ปรึกษาท่านใหนดี? หรือ อยากรู้นักวิจัย/อาจารย์ท่านนี้เชี่ยวชาญด้านใหนบ้าง?  http://130.211.241.7/expertranking/v2/  มีคำตอบให้ Continue reading Expert Ranking การจัดลำดับผู้เชี่ยวชาญ