โครงการวิจัยข้อมูลจราจรจาก Social Networks

ASK

ที่มาและความสำคัญ

ปัจจุบันมีผู้ใช้เครือข่ายสังคมโดยเฉพาะ Twitter ในการรายงานสภาพการจราจร (Traffic Incident) มากขึ้น ศูนย์ให้บริการข้อมูลจราจรทางวิทยุต่างๆ เริ่มมีการให้ข้อมูลผ่านทาง Twitter การให้บริการทำโดยใช้พนักงานของศูนย์ ผู้จัดทำจึงออกแบบและสร้างต้นแบบนี้ เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องการจราจร ทำการเผยแพร่ข้อมูลต่อ (Retweet) รวมถึงการนำมาวิจัยต่อยอดเพิ่มคุณค่าของข้อมูลโดยการแยกประเภทเหตุการณ์ ระบุบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์และใช้เป็นข้อมูลสำหรับระบบตอบคำถามข้อมูลจราจร Traffy Ask โดยระบบสามารถรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้ที่ให้ข้อมูลแบบเปิดเผย (Public) โดยอัตโนมัติ แม้ผู้ใช้ดังกล่าวไม่ได้กล่าวถึง (mention) บัญชีของระบบก็ตาม

Feature

  1. รวบรวมและคัดกรองข้อมูล รวบรวมข้อมูลโดยใช้ API ของ Twitter คัดกรองข้อมูลหยาบคาย หรือข้อคำถามออกไป
  2. เผยแพร่ข้อมูล ระบบ Retweet ข้อมูลจราจรที่คัดกรองได้ เข้าสู่ระบบ Twitter
  3. ตอบคำถามเกี่ยวกับการจราจร เมื่อผู้ใช้ mention @traffy และส่งข้อมูลคำถามเกี่ยวกับการจราจร ระบบจะทำส่งคำตอบโดย mention กลับไปให้ผู้ใช้ โดยเรียกใช้งานระบบ Traffy ASK

ทดลองใช้ผลงาน

  1. ดูข้อมูลจราจร ผ่าน Twitter @traffy http://twitter.com/traffy
  2. สอบถามข้อมูลจราจร โดย Mention @traffy http://twitter.com/traffy
  3. สอบถามข้อมูลจราจร ผ่าน Website http://traffy.in.th/ask/
  4. getIncident API https://its.nectec.or.th/getincident

ร่วมสนับสนุนงานวิจัย

  1. รายงานสภาพจราจร อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ผ่านทาง Twitter สามารถเพิ่มรูปภาพ และข้อมูลพิกัด GPS ของรายงานนั้นเพื่อให้ข้อมูลในรายงานมีประโยชน์มากขึ้น
  2. แจ้งทีมงานเมื่อระบบรายงานข่าวที่ไม่สมควร ผ่านทางการ mention @traffy หรือส่ง email ให้ traffyteam@gmail.com
  3. ให้คำแนะนำติชมระบบผ่านทางการ mention @traffy หรือส่ง email ให้ traffyteam@gmail.com

Continue reading โครงการวิจัยข้อมูลจราจรจาก Social Networks