Traffy ITS Cast ตอนที่ 22

QR Code for MP3
qr code for MP3
  • รถเบนซ์พลังแสงอาทิตย์
  • รถไร้กุญแจอาจไม่ปลอดภัยอย่างที่คิด
  • หมวกกันน็อกอัจฉริยะ
  • จักรยานอัจฉริยะ
  • นวัตกรรมป้องกันจักรยานหายจากญี่ปุ่น
  • การออกแบบเพื่อป้องกันการเสียชีวิตที่ชานชาลา

Continue reading Traffy ITS Cast ตอนที่ 22

Traffy ITS Cast ตอนที่ 14

QR code for MP3
  • Smart Highway : ถนนเท่ๆ ในเนเธอร์แลนด์
  • Starry Night Bikeway : ทางจักรยานเรืองแสง
  • Drivebot: ITS Gadget  ของไทยบน Indiegogo –Crowdfunding ระดับโลก
  • Solar Road : ถนนผลิดไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์

Continue reading Traffy ITS Cast ตอนที่ 14