Search

Traffy @ ITS Lab

ห้องปฏิบัติการระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ

Tag

getCCTV

getCCTV return

getCCTV API สามารถใช้งานได้แล้วครับ

วิธีการใช้งาน http://info.traffy.in.th/getcctv/

หากพบปัญหาการใช้งาน สามารถแจ้งเข้ามาได้เลยครับ

Advertisements

Traffroid: โปรแกรมรายงานจราจรบนโทรศัพท์ Android

Traffroid เป็นแอพพลิเคชั่นที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจราจรต่างๆ ในกรุงเทพมหานครจาก Traffy API มาอยู่ในมือถือ ในระบบปฎิบัติการ Android พัฒนาโดย TSAdvanced

ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลจากมุมมองแผนที่ได้ โดยมีข้อมูลได้ดังนี้

  1. ข่าวสารจราจร
  2. ภาพจากกล้องวงจรปิด
  3. ภาพจากป้ายจราจรอัจฉริยะ

     

https://market.android.com/details?id=com.tsadvanced.mobile.android.traffroid

สามารถแนะนำติชมได้ที่ http://traffroid.tsadvanced.com

Up ↑

%d bloggers like this: