Traffy ITS Cast ตอนที่ 23 : ทวงคืนทางจักรยานผ่าน App และ Sticker

tumblr_static_bv1ye13nd008sc80o000owok4_2048_v2

QR Code for MP3
qr code for MP3
 • บริษัทต่าง ๆ ประกาศความพร้อมในธุรกิจรถยนต์ไร้คนขับ
 • อังกฤษอนุญาตให้รถไร้คนขับทดลองวิ่งในสี่เมือง
 • NASA กับรถยนต์ไร้คนขับ
 • iBeacon ป้องกันรถชน
 • ระบบเตือนคนขับ ระงับอุบัติเหตุ
 • EU จะเริ่มใช้ระบบแจ้งเตือนรถชน
 • ทวงคืนทางจักรยานผ่าน App และ Sticker

Continue reading Traffy ITS Cast ตอนที่ 23 : ทวงคืนทางจักรยานผ่าน App และ Sticker

Traffy ITS Cast ตอนที่ 21

_81432164_joy-and-phone-2

QR Code for MP3
qr code for MP3
 • เมืองและการเชื่อมโยง
 • ออกแบบป้ายจราจรให้ดีขึ้น
 • นาฬิกาอัจฉริยะ ทำเราวอกแวกมากกว่ามือถือ
 • ลอนดอนและซานฟรานฯ กับการนำทางคนตาบอดด้วย iBeacon

Continue reading Traffy ITS Cast ตอนที่ 21