‘เนคเทค’ จัดงานหนุนวิจัย-พัฒนา 23-24 ก.ย.นี้

"เนคเทค" จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการเนคเทค ประจำปี 2553 ดึงผลงานวิจัยพัฒนาพันธกิจรอบด้าน พร้อมใช้เทคโนโลยีไอซีทีกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานบริการ ในวันที่ 23-24 ก.ย. ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSPCC)  จ.ปทุมธานี... จาก การคาดการณ์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่า ในช่วง 3-5 ปีข้างหน้า จะเกิดการปฏิรูปการทำธุรกิจจากธุรกิจบนฐานของสินค้า ไปสู่ธุรกิจบนฐานของบริการ ซึ่งไม่เพียงแต่จะทำให้รูปแบบการธุรกิจเปลี่ยนไปเท่านั้น แต่การปฏิรูปธุรกิจในครั้งนี้จะนำไปสู่การเคลื่อนตัวของระบบเศรษฐกิจ จากระบบเศรษฐกิจฐานการผลิต ไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานบริการ อันนำมาทั้งโอกาสและภัยคุกคามต่อระบบธุรกิจอุตสาหกรรมในทุกสาขา ซึ่งธุรกิจที่ตระหนักและพร้อมเท่านั้นที่จะสามารถมองเห็นแนวโน้มนี้ และหยิบคว้ามาเป็นโอกาสทางธุรกิจ ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ฐานบริการของประเทศ นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทค กล่าวว่า เนคเทคได้จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการเนคเทคประจำปี 2553 หัวข้อ "บทบาทการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานบริการ" ในวันที่ 23-24 ก.ย.53 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSPCC)  จ.ปทุมธานี ทั้งนี้ ในงานจะมีหัวข้อการสัมมนาที่น่าสนใจ อาทิ การปาฐกถาพิเศษเรื่อง ทิศทางการวิจัยพัฒนาด้านไอซีที เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานบริการ โดย นายวีระชัย … Continue reading ‘เนคเทค’ จัดงานหนุนวิจัย-พัฒนา 23-24 ก.ย.นี้