Traffy ITS Cast ตอนที่ 25 : รถยนต์สื่อสารและพลังงานสะอาด

3048032-inline-i-2-this-gadget-lets-drivers-fight-road-rage-with-emoticons-copy

QR Code for MP3
qr code for MP3
  • Safety Truck รถบรรทุกลดอุบัติเหตุ
  • การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในปี 2014 ไม่เพิ่มขึ้นในรอบ 40 ปี !!!
  • รถโฟล์กยืนยันใครๆ ขับต่อหลังรถโฟล์กแล้วจะปลอดภัย ไม่เชื่อดูบิลบอร์ดหลังรถเมล์คันนี้สิ!
  • กรุงเทพฯ ประกาศเป็นเมืองคาร์บอนต่ำในปี 2020
  • Google Maps เตือนว่ากำลังขับข้ามทางรถไฟ
  • กระบี่ มีศักยภาพเป็นเมืองพลังงานหมุนเวียนในปี 2020
  • รถยนต์ส่งยิ้ม
  • Solar Impulse เครื่องบินพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังอยู่ในทริปบินรอบโลก
  • ชีวิตดี๊ดี…ไม่มีรถยนต์หนึ่งเดือน

Continue reading Traffy ITS Cast ตอนที่ 25 : รถยนต์สื่อสารและพลังงานสะอาด