Traffy ITS Cast ตอนที่ 18

Japanese-plate2

qr code for mp3
  • งานวิจัยด้าน AR เผยทุกมุมอับรอบตัวรถสู่สายตาของผู้ขับขี่
  • ฝรั่งเศสจ้างให้ประชาชนปั่นจักรยานไปทำงาน
  • จาก ‘ของเสีย’ สู่ ‘ของกิน’ แหล่งพลังงานหมุนเวียนในรถยนต์
  • ญี่ปุ่นผ่านกฏหมายอนุญาตให้ตกแต่งป้ายทะเบียนรถ

Continue reading Traffy ITS Cast ตอนที่ 18