Traffy ITS Cast ตอนที่ 25 : รถยนต์สื่อสารและพลังงานสะอาด

Safety Truck รถบรรทุกลดอุบัติเหตุ การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในปี 2014 ไม่เพิ่มขึ้นในรอบ 40 ปี !!! รถโฟล์กยืนยันใครๆ ขับต่อหลังรถโฟล์กแล้วจะปลอดภัย ไม่เชื่อดูบิลบอร์ดหลังรถเมล์คันนี้สิ! กรุงเทพฯ ประกาศเป็นเมืองคาร์บอนต่ำในปี 2020 Google Maps เตือนว่ากำลังขับข้ามทางรถไฟ กระบี่ มีศักยภาพเป็นเมืองพลังงานหมุนเวียนในปี 2020 รถยนต์ส่งยิ้ม Solar Impulse เครื่องบินพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังอยู่ในทริปบินรอบโลก ชีวิตดี๊ดี…ไม่มีรถยนต์หนึ่งเดือน

Traffy ITS Cast ตอนที่ 24 : ทฤษฎีเกมกับการจราจร

John Nash บิดาแห่งทฤษฎีเกม เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางจราจร ชีวประวัติของ John Nash และ A Beautiful Mind ทฤษฎีเกมเบื้องต้น จุดสมดุลของแนช และการประยุกต์ในการจราจร

Traffy ITS Cast ตอนที่ 23 : ทวงคืนทางจักรยานผ่าน App และ Sticker

บริษัทต่าง ๆ ประกาศความพร้อมในธุรกิจรถยนต์ไร้คนขับ อังกฤษอนุญาตให้รถไร้คนขับทดลองวิ่งในสี่เมือง NASA กับรถยนต์ไร้คนขับ iBeacon ป้องกันรถชน ระบบเตือนคนขับ ระงับอุบัติเหตุ EU จะเริ่มใช้ระบบแจ้งเตือนรถชน ทวงคืนทางจักรยานผ่าน App และ Sticker