ฝึกงานกับ Traffy

เชิญชวนผู้สนใจร่วมงานกับ Traffy เข้าร่วมฝึกงาน พัฒนาทักษะวิจัย ด้านการเดินทาง ท่องเที่ยว ขนส่งและจราจร คุณสมบัติ มีความสุขกับการพัฒนาโปรแกรม ชอบการเรียนรู้ ทดลองสิ่งใหม่ๆ มีความสุขกับการค้นหา ค้นความวิธีใหม่ๆ ในการแก้ปัญา รู้สึกภูมิใจหากงานที่ทำมีประโยชน์กับสังคมและประชาชน กำลังศึกษาปริญญาตรีสาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ไม่จำกัดชั้นปี หัวข้องานเบื้องต้น Mobile Application Development Web Application & Webservice & Google Map API Analysis / Processing /Visualization on Big Data Gamification ร่วมงานกับเราดีอย่างไร ได้ประสบการณ์ประสบการณ์วิจัยกับนักวิจัยด้าน Intelligent Transporation Systems, Logistics, Data Mining, และ Geographical Information System (GIS) ไอเดียและหัวข้อวิจัยใหม่ๆ ที่สามารถนำไปใช้ต่อยอดตอนไปเรียนต่อได้ เพิ่มโอกาสในการรับทุนศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น สนใจติดต่อ … Continue reading ฝึกงานกับ Traffy

ร่วมงาน/ฝึกงานกับ Traffy

เชิญชวนผู้สนใจร่วมงานกับ Traffy เข้าร่วมฝึกงาน พัฒนาทักษะวิจัยหรือรับทุนการศึกษาวิจัยและพัฒนาต้นแบบด้านการเดินทาง ท่องเที่ยว ขนส่งและจราจร คุณสมบัติทั่วไป ชอบการเรียนรู้ ทดลองสิ่งใหม่ๆ มีความสุขกับการค้นหา ค้นความวิธีใหม่ๆ ในการแก้ปัญา รู้สึกภูมิใจหากงานที่ทำมีประโยชน์กับสังคมและประชาชน คุณสมบัติเฉพาะแต่ละตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย 1 (ปริญญาตรี) Download รายละเอียดและคุณสมบัติ (PDF) มีความสุขและสนุกในการเขียนโปรแกรม เช่น Mobile Application, Web Application, JAVA, MATLAB, PHP, Weka จบปริญญาตรีสาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พิจารณาเป็นพิเศษ เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.5 มีผลงานตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการ จำนวน 5 ตำแหน่ง ดังนี้ Mobile Application Developer (iOS, Android) ในโครงการประเมินระดับ ความปลอดภัยในการขับขี่บนท้องถนน (Traffy bSafe) System Admin (Linux & Database) ในโครงการประเมินและรายงาน … Continue reading ร่วมงาน/ฝึกงานกับ Traffy