Traffy ITS Cast ตอนที่ 8

 

Gorodskaja_Razvjazka_1920x1200_54

  • 10 เมืองใหญ่ที่ได้รับการจัดอันดับเป็น Smart Cities
  • เมืองเก่าหรือใหม่ บอกได้จากผังถนน
  • อะไรที่ขาดหายไป ในการพัฒนาระบบจราจรกรุงเทพฯ
  • ขอโทษนะ สร้างถนนไปก็ไม่ช่วยอะไร!!!

Continue reading Traffy ITS Cast ตอนที่ 8