Traffy ITS Cast ตอนที่ 8

  10 เมืองใหญ่ที่ได้รับการจัดอันดับเป็น Smart Cities เมืองเก่าหรือใหม่ บอกได้จากผังถนน อะไรที่ขาดหายไป ในการพัฒนาระบบจราจรกรุงเทพฯ ขอโทษนะ สร้างถนนไปก็ไม่ช่วยอะไร!!!