Search

Traffy @ ITS Lab

ห้องปฏิบัติการระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ

Tag

Traffic

Traffy ITS Cast ตอนที่ 25 : รถยนต์สื่อสารและพลังงานสะอาด

3048032-inline-i-2-this-gadget-lets-drivers-fight-road-rage-with-emoticons-copy

QR Code for MP3
qr code for MP3
 • Safety Truck รถบรรทุกลดอุบัติเหตุ
 • การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในปี 2014 ไม่เพิ่มขึ้นในรอบ 40 ปี !!!
 • รถโฟล์กยืนยันใครๆ ขับต่อหลังรถโฟล์กแล้วจะปลอดภัย ไม่เชื่อดูบิลบอร์ดหลังรถเมล์คันนี้สิ!
 • กรุงเทพฯ ประกาศเป็นเมืองคาร์บอนต่ำในปี 2020
 • Google Maps เตือนว่ากำลังขับข้ามทางรถไฟ
 • กระบี่ มีศักยภาพเป็นเมืองพลังงานหมุนเวียนในปี 2020
 • รถยนต์ส่งยิ้ม
 • Solar Impulse เครื่องบินพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังอยู่ในทริปบินรอบโลก
 • ชีวิตดี๊ดี…ไม่มีรถยนต์หนึ่งเดือน

Continue reading “Traffy ITS Cast ตอนที่ 25 : รถยนต์สื่อสารและพลังงานสะอาด”

Advertisements

Traffy ITS Cast ตอนที่ 24 : ทฤษฎีเกมกับการจราจร

A_Beautiful_Mind_Poster

QR Code for MP3
qr code for MP3
 • John Nash บิดาแห่งทฤษฎีเกม เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางจราจร
 • ชีวประวัติของ John Nash และ A Beautiful Mind
 • ทฤษฎีเกมเบื้องต้น จุดสมดุลของแนช และการประยุกต์ในการจราจร

Continue reading “Traffy ITS Cast ตอนที่ 24 : ทฤษฎีเกมกับการจราจร”

Up ↑

%d bloggers like this: