Traffy ITS Cast ตอนที่ 25 : รถยนต์สื่อสารและพลังงานสะอาด

Safety Truck รถบรรทุกลดอุบัติเหตุ การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในปี 2014 ไม่เพิ่มขึ้นในรอบ 40 ปี !!! รถโฟล์กยืนยันใครๆ ขับต่อหลังรถโฟล์กแล้วจะปลอดภัย ไม่เชื่อดูบิลบอร์ดหลังรถเมล์คันนี้สิ! กรุงเทพฯ ประกาศเป็นเมืองคาร์บอนต่ำในปี 2020 Google Maps เตือนว่ากำลังขับข้ามทางรถไฟ กระบี่ มีศักยภาพเป็นเมืองพลังงานหมุนเวียนในปี 2020 รถยนต์ส่งยิ้ม Solar Impulse เครื่องบินพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังอยู่ในทริปบินรอบโลก ชีวิตดี๊ดี…ไม่มีรถยนต์หนึ่งเดือน คลิกขวา ที่นี่และเลือก Save Link As เพื่อ Download mp3 จาก Dropbox Safety Truck รถบรรทุกลดอุบัติเหตุ ที่มา: http://www.dailygizmo.tv/2015/06/22/samsung-safety-truck/ การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในปี 2014 ไม่เพิ่มขึ้นในรอบ 40 ปี !!! ที่มา: http://news.voicetv.co.th/world/180249.html http://www.world-nuclear-news.org/EE-No-growth-in-carbon-dioxide-emissions-in-2014-1603154.html รถโฟล์กยืนยันใครๆ ขับต่อหลังรถโฟล์กแล้วจะปลอดภัย ไม่เชื่อดูบิลบอร์ดหลังรถเมล์คันนี้สิ!   … Continue reading Traffy ITS Cast ตอนที่ 25 : รถยนต์สื่อสารและพลังงานสะอาด

Traffy ITS Cast ตอนที่ 24 : ทฤษฎีเกมกับการจราจร

John Nash บิดาแห่งทฤษฎีเกม เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางจราจร ชีวประวัติของ John Nash และ A Beautiful Mind ทฤษฎีเกมเบื้องต้น จุดสมดุลของแนช และการประยุกต์ในการจราจร คลิกขวา ที่นี่และเลือก Save Link As เพื่อ Download mp3 จาก Dropbox John Nash บิดาแห่งทฤษฎีเกม เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางจราจร   ที่มา: http://edition.cnn.com/2015/05/24/us/feat-john-nash-wife-killed/ ชีวประวัติ John Nash และ A Beautiful Mind ที่มา: http://edition.cnn.com/2015/05/24/us/feat-john-nash-wife-killed/ https://en.wikipedia.org/wiki/A_Beautiful_Mind_(film) ทฤษฎีเกมเบื้องต้น จุดสมดุลของแนช และการประยุกต์ในการจราจร เกมความลำบากใจของจำเลย (Prisoner's dilemma) รับสารภาพ ไม่รับสารภาพ รับสารภาพ -10, -10 0, -20 ไม่รับสารภาพ -20, … Continue reading Traffy ITS Cast ตอนที่ 24 : ทฤษฎีเกมกับการจราจร