รอพบกับ Traffy bSafe Mobile Application!!!

ถ้าท่านเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะเป็นประจำ เช่นรถตู้ แล้วรู้สึกว่าคนขับมีพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย เช่นขับรถเร็วเกินความเร็วที่ควรขับ แต่ไม่มีวิธีที่จะวัดความเร็วขณะนั่งในรถหรือไม่มีช่องทางที่อยากจะแจ้งร้องเรียน Traffy สามารถช่วยคุณได้ครับด้วยโครงการน้องใหม่ที่เราเรียกว่า เครือข่ายเฝ้าระวังด้านความปลอดภัยของรถสาธารณะ (Traffy bSafe) โดยผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะสามารถ download Mobile Application (free!!) ของเราเพื่อนำไปใช้วัดความเร็วของรถขณะที่นั่งในรถเพื่อใช้เป็นหลักฐาน และสามารถส่งเรื่องร้องเรียนถ้ามีการขับเร็วเกิน speed limit ด้วยครับ Traffy bSafe Mobile Application จะเริ่มให้ทดลองใช้งานในวันที่ 25 สิงหาคม 2554 ในงาน สัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ ๑๐ “ ทศวรรษแห่งการลงมือทำ : Time For Action” ท่านใดสนใจไปร่วมงานทางทีมงาน Traffy จะไปตั้งบูธด้วยนะครับ เจอกันที่ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม ครับ Application นี้เป็นหนึ่งในผลงานเด่นของ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) … Continue reading รอพบกับ Traffy bSafe Mobile Application!!!