ยินดีต้อนรับสู่ TraffyTraffy API
ลงทะเบียนเพื่อใช้งาน เปิดให้บริการ 4 api ได้แก่ กล้อง CCTV,ระดับความติดขัด, ข่าวจราจร,แผนที่อย่างง่าย
Traffy Social Eyes
(เครือข่ายตาจราจร)

แบ่งปันภาพจากกล้อง CCTV ฟรี!! กล้อง CCTV สำหรับ 100 องค์กรแรกที่ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
Traffy Reminders Facebook Application
ระบบแจ้งเตือนสภาพจราจรด้วยภาพจากกล้อง CCTV ลงบน Facebook Wall ใช้งานได้ที่นี้
Traffy bSafe
เครือข่ายเฝ้าระวังด้านความปลอดภัยรถสาธารณะ

รถโดยสารไม่ปลอดภัย อยากบอกใครแจ้ง bSafe

แนะนำ ติดต่อ สอบถาม ได้ที่ http://facebook.com/traffy.in.th หรือ traffy@nucleus.nectec.or.th

คำถามพบบ่อย http://info.traffy.in.th/2011/11/12/faq/