เปิดตัวหน้าดูข้อมูลการใช้งาน API ของแต่ละ Applicaiton

นักพัฒนาสามารถดูข้อมูลปริมาณการใช้งาน Traffy API ของแต่ละ Application ของตัวเองได้แล้ววันนี้ วิธีเข้าหน้าข้อมูลปริมาณการใช้งาน Traffy API Login ที่ http://api.traffy.in.th/login กดปุ่ม API Usage (จะสามารถคลิกปุ่ม API Usage ได้ หลังมีลงทะเบียน Application และมีการเรียกใช้ Traffy API) วิธีการใช้งานหน้าข้อมูลการใช้งาน Traffy API เบื้องต้น ปุ่ม API Panel เพื่อกลับไปหน้า API Panel AppID ที่ทำการดูข้อมูลการใช้งานอยู่ โดยจะแสดงข้อมูลการใช้งานรวมทุก AppID ในตอนเริ่มต้น ปรับวันที่ ที่ต้องการดูข้อมูลการใช้งาน เลือกดูข้อมูลการใช้งานเฉพาะบาง API ที่ต้องการ เลือก AppID ที่ต้องการดูข้อมูลการใช้งาน หมายเหตุ sum คือการนับรวมการใช้งานทุก API ยกเว้น getKey สามารถดูข้อมูลการใช้งานของ AppID ที่ยกเลิกไปแล้วได้