วิธีดึงข้อมูลจาก Traffy API ด้วย AppID แต่ละประเภท

เนื่องจากนักพัฒนาที่ต้องการดึงข้อมูลจาก Traffy API จะต้องทำการลงทะเบียน Application เพื่อขอ AppID ก่อน โดยแบ่งเป็น 2 แบบ คือ 1) Website/Server IP และ 2) Mobile บทความนี้จึงขอนำเสนอวิธีการใช้งานข้อมูลจาก Traffy API ด้วย AppID แต่ละประเภท ดังนี้ 1) แบบ Website/Server IP Application ที่ทำการลงทะเบียนเอาไว้เป็นประเภท Website/Server IP จะสามารถใช้งานได้บน Website หรือ IP ที่ลงทะเบียนเอาไว้เท่านั้น โดยเมื่อลงทะเบียนเสร็จจะได้รับ AppID มาเพื่อให้เรียกใช้งาน ดังข้อมูล AppID ด้านล่าง กรณี Referrer เป็น Website จากภาพด้านบน AppID 65cc4e4c เป็น AppID ประเภท Website/Server IP สามารถใช้ได้บนเว็บไซต์ที่ลงทะเบียนไว้คือ … Continue reading วิธีดึงข้อมูลจาก Traffy API ด้วย AppID แต่ละประเภท