ระบบรายงานสถาพบนเครือข่าย Twitter (Traffy on Twitter)

ระบบรายงานสภาพจราจรบนเครือข่าย Twitter สำหรับผู้ที่ติดตามข่าวสารจราจรแบบ Realtime ซึ่งได้นำข้อมูลมาจากแหล่งต่างๆ เช่น จส.100 , สวพ.91 โดยท่านสามารถ ติดตามข้อมูลจราจรได้ที่ @traffy

สอบถามสภาพจราจรผ่าน @traffy

  • ส่ง จราจร ตามด้วยชื่อถนน มาที่ @traffy
    เช่น จราจร ถนนดินแดง @traffy ระบบจะรายงานสภาพจราจรผ่านข้อความส่วนตัวของท่าน

2 thoughts on “Traffy on Twitter

  1. Pingback: Traffy | ICCRU

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s