ระบบรายงานสถาพจราจรจรบนมือถือ (Traffy on WAP)


 

บริการให้ข้อมูลจราจรบนมือถือ ฟรี !โดยไม่ต้องดาวน์โหลดโปรแกรม สำหรับท่านที่ไม่ต้องการติดตั้งโปรแกรม เพื่อความสะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการใช้งาน สามารถใช้งานได้ที่ http://www.traffy.in.th/m/
ซึ่งมี การให้บริการดังนี้


3 thoughts on “Traffy on WAP

  1. Pingback: Traffy | ICCRU

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s