คู่มือการใช้งานระบบรายงานสภาพจราจรอัจฉริยะ ( Web Traffy )

แนะนำระบบ

ระบบจะมีการแสดงเมนูหลักและเมนูย่อย โดยเมนูหลักจะเป็นเมนูที่แสดงไว้ตลอดเวลา ส่วนเมนูย่อยจะเป็นฟังก์ชั่นที่ใช้งานได้ในเมนูหลักนั้น

เมนูหลักแต่ละเมนู มีการนำเสนอข้อมูลที่แตกต่างกัน โดยสามารถอธิบายได้ดังนี้

Ø    Home (ไอคอนรูปบ้าน)

จะแสดงเมนูเฉพาะ ขึ้นอยู่กับสถานะของผู้ใช้งาน โดยเมนูเฉพาะจะแบ่งรูปแบบของการแสดงผลเป็น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป และรูปแบบสำหรับผู้ใช้งานที่ทำการล็อกอินแล้ว

Ø    ค้นหา

จะแสดงเมนูสำหรับการค้นหา ซึ่งใช้สำหรับการค้นหาสถานที่หรือเส้นทางได้

Ø    ป้ายอัจฉริยะ

จะแสดงรายการของป้ายอัจฉริยะทั้งหมดที่มีอยู่ ตำแหน่งของป้ายจราจร และภาพป้ายจราจรเพื่อให้ผู้ใช้งานดูข้อมูลสภาพจราจรในรูปแบบของป้ายจราจรได้

Ø    CCTV

จะแสดงรายการของภาพจากกล้อง CCTV ทั้งหมดที่มีอยู่ ตำแหน่งของกล้อง CCTV และภาพที่ได้จากกล้อง CCTV เพื่อให้ผู้ใช้งานดูข้อมูลสภาพจราจรในรูปแบบของรูปภาพได้

แผนที่

ระบบ Traffy มาพร้อมกับแผนที่ขนาดใหญ่ซึ่งสามารถซูมเข้า-ออกได้ โดยใช้แถบเครื่องมือด้านขวา แผนที่นี้มีรายละเอียดสูง ถึงระดับที่เห็นตำแหน่งของป้ายรถประจำทางเลยทีเดียว ผู้ใช้งานสามารถคลิกและลากเพื่อเลื่อนดูแผนที่ในบริเวณที่ต้องการได้อย่าง ง่ายดาย

ข้อมูลจราจร

ผู้ใช้งานสามารถดูตำแหน่งของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ โดยคลิกเลือกการแสดงผล โดยในหมวดไอคอนจะแสดงเป็นสัญลักษณ์แทนเหตุการณ์ต่างๆ บนแผนที่ และหมวดแผนที่จะแสดงภาพของแผนที่ในรูปแบบต่างๆ เช่น ภาพถ่ายจากดาวเทียม

ทำนายสภาพจราจร

ผู้ใช้งานสามารถดูสภาพจราจรล่วงหน้าได้โดยปรับเวลาที่ต้องการดูสภาพจราจรตามต้องการ โดยสามารถดูสภาพการจราจรล่วงหน้าได้ 10 นาที และ 30 นาที

แนะนำเส้นทางการเดินทาง

สามารถค้นหาเส้นทางการเดินทางได้โดยการลากไอคอนมาปักบนแผนที่อย่างน้อย 2 จุด เพื่อกำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดตามลำดับ ระบบจะแสดงกล่องข้อความสำหรับกรอกสถานที่ของจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการเดินทาง หลังจากทำการค้นหาเส้นทาง ระบบจะแนะนำเส้นทางในรูปแบบของรายการ พร้อมทั้งแสดงเส้นทางการเดินทางเป็นเส้นสี  น้ำเงินบนแผนที่

ข้อมูลข่าวสารการจราจร

ข่าวสารล่าสุด แสดงข่าวสารที่ต้องการประชาสัมพันธ์จากผู้ดูแลระบบถึงผู้ใช้งาน โดยแสดงผลแบบแบ่งเป็นหน้า นอกจากนี้ยังแสดงข้อมูลจราจร ซึ่งจะสามารถแสดงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจราจรได้

ข้อมูลจราจร จะแสดงข้อมูลจราจรที่ได้รับรายงานมาจากผู้ใช้งานที่ส่งข้อมูลเข้ามาในระบบ

ประกาศ จะแสดงข่าวสารที่ต้องการประชาสัมพันธ์จากผู้ดูแลระบบถึงผู้ใช้งาน โดยแสดงผลแบบรายการ

ป้ายจราจรอัจฉริยะ

เมื่อมีการเลือกชื่อของป้ายจราจรอัจฉริยะจากรายการจะแสดงภาพของป้าย ระดับความติดขัดโดยรวม ข้อมูลสภาพจราจรในรูปแบบของเส้นสี พร้อมทั้งแสดงตำแหน่งของป้ายจราจรนั้นๆ บนแผนที่

ภาพจากกล้าง CCTV

เมื่อมีการเลือกชื่อของกล้อง CCTV จากรายการจะแสดงภาพและข้อมูลของกล้อง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s