Traffy_BUS_(its.traffy.in.th_traffybus) (1)
ถาม-ตอบ

 1. Q: เนคเทคทำทำไม
  A: เพื่อตอบคำถามว่า หากมีข้อมูลรถเมล์แบบ Real-Time ผู้โดยสาร นายท่า ผู้ใช้รถใช้ถนนและร้านค้าบริเวณป้ายรถเมล์ จะได้ประโยชน์อะไรบ้าง เช่น รู้ว่ารถเมล์อยู่ตรงไหน เมื่อไรรถเมล์จะมาถึงป้าย หรือรถเมล์อยู่ในเส้นทางหรือไม่?
 2. Q: นักพัฒนาจะได้ประโยชน์อะไร
  A: เรามี API ให้บริการ สามารถนำไปต่อยอดทันที (สมัครได้ที่ http://api.traffy.in.th/)

  • get_bus_line_info ให้ข้อมูลสายรถเมล์ทั้งหมด หรือเฉพาะสายที่สนใจ
  • find_bus_stop_info ให้ข้อมูลป้ายรถเมล์ตาม ชื่อป้ายรถเมล์ที่สนใจ ตาม id ป้ายรถเมล์ หรือ ตำแหน่ง latitude, longitude, radius ที่สนใจ พร้อมข้อมูลสายรถเมล์ที่ผ่านป้านนั้นๆ
  • get_bus_arrival_time_by_bus_line ให้ข้อมูลเวลาที่รถเมล์จะถึงป้าย ตามสายรถเมล์ที่สนใจ
  • get_bus_arrival_time_by_stop_id ให้ข้อมูลเวลาที่รถเมล์จะถึงป้าย ตามป้ายรถเมล์ที่สนใจ
  • get_bus_location ให้ข้อมูลรถเมล์ที่ตามสายสนใจ พร้อมข้อมูลป้ายรถเมล์ก่อนหน้า
   และป้ายรถเมล์ถัดไป
 3. Q: มีโอกาสขยายผลไปยังรถประเภทอื่นๆ หรือไม่
  A: ทำไดัครับ สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยที่ traffyteam@gmail.com (โดยเฉพาะ รถตู้ รถรับ-ส่งพนักงาน/นักเรียน)
 4. Q: จะแก้ปัญหารถเมล์วิ่งออกนอกเส้นทางและไม่จอดป้ายได้หรือเปล่า
  A: ระบบสามารถให้ข้อมูลการวิ่งออกนอกเส้นทาง หรือไม่จอดป้าย แก่นายท่าได้
 5. Q: มีแผนจะเก็บค่าบริการหรือไม่
  A: ไม่มีครับ ฟรีจากภาษีประชาชน
 6. Q: ทำไมเริ่มที่สาย 73ก
  A: สาย 73ก เป็นรถปรับอากาศ มีเส้นทางวิ่งยาว ผ่านทั้งเขตชานเมืองและในเมือง ทำให้สามารถวิจัยพฤติกรรมบนท้องถนนได้หลากหลาย

ในข่าว