43024853_549675298816147_8888936432597467136_n

               การเดินทางด้วยรถประจำทางเรามักพบกับปัญหาต่างๆมากมาย แต่ปัญหาหลักที่เราพบบ่อย คือ เวลาในการเดินรถที่ไม่มีความแน่นอนจึงไม่สามารถรู้เวลาของรถประจำทางที่จะมาถึงป้ายได้ เพราะไม่ทราบตำแหน่งของรถประจำทาง ทำให้เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ หรือบางครั้งก็ไม่ทราบเส้นทางการวิ่งรถของสายนั้นๆ แต่นอกจากความสะดวกสบายและความรวดเร็วแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือความปลอดภัย ซึ่งความปลอดภัย เช่น ขับเร็ว ขับแข่งแซงกัน ขับจี้กัน ฯลฯ อาจทำให้อันตายต่อผู้เดินทาง รวมไปถึงผู้ใช้รถใช้ถนน

              แอพพลิเคชั่น Traffy Transit เป็นแอพพลิเคชั่นสำหรับแสดงตำแหน่งปัจจุบันของรถประจำทางและการจราจร  ซึ่งที่พัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยมุ่งตอบสนองความต้องการผู้ใช้สองกลุ่ม คือ นายท่ารถ และผู้โดยสาร  กลุ่มนายท่ารถ สามารถใช้ติดตามพฤติกรรม เช่น การขับออกนอกเส้นทาง  ขับแข่งแซงกัน จอดแช่ หรือออกจากอู่ช้า   ในขณะที่ผู้โดยสารสามารถใช้ติดตามตำแหน่งรถ เวลาเข้าป้ายและแจ้งเตือนการเข้าป้ายได้

ตัวอย่างภาพหน้าจอ

43015996_2135664616752188_1114088656584310784_n

ฟีเจอร์ Traffy Transit มีอะไรบ้าง ?

  • ระบบติดตามตำแหน่งความละเอียดสูง
  • แสดงตำแหน่งปัจจุบันของรถโดยสารประจำทาง
  • ทำนายเวลาเข้าป้ายของรถโดยสารประจำทาง
  • วิเคราะห์พฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่เหมาะสม
  • แสดงข้อมูลความเร็วของรถ ปริมาณและชนิดยานพาหนะภาพจากกล้อง CCTV

42980364_241455713195100_6581676646816808960_n

               เมื่อเราเปิดแอพฯมาก็จะเจอกับหน้าหลัก  โดยในหน้าจอนั้นจะแสดงตำแหน่งของเราและสายรถประจำทางที่ใกล้เราอยู่บน Map ส่วนด้านล่างหน้าจอนั้นจะแสดงรายชื่อของสายรถประจำทางทั้งหมดซึ่งเราสามารถดูข้อมูลรายละเอียดต่างๆของสายนั้นได้เช่นกัน

43117924_241399856526625_3862325327489400832_n

               เมื่อเรากดสายรถประจำทางที่เราสนใจก็จะเข้าไปยังหน้าแสดงข้อมูลแบบละเอียด เช่น ป้ายต้นทาง-ปลายทาง  ตำแหน่งรถ ตำแหน่งของเรา  ตำแหน่งป้ายถัดไป และที่สำคัญเลยคือเวลาที่รถประจำทางจะมาถึงป้าย

43565393_180921289411262_586334744677974016_n

              ในส่วนของหน้าข้อมูลพนักงานเป็นอีกส่วนที่สำคัญเพราะจะแสดงพฤติกรรมในการขับขี่รถประจำทางของแต่ละคน  ทำให้ผู้ใช้งานรถประจำทางสามารถดูข้อมูลและใช้ข้อมูลนั้นในการช่วยตัดสินใจในการเลือกใช้รถประจำทาง  เพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้น

43037170_756444594689811_291153780001472512_n

              ในแอพฯ ยังมีหน้าแสดงภาพจากกล้อง CCTV จะแสดงข้อมูลต่างๆ เช่น ตำแหน่งกล้อง จำนวนรถแต่ละประเภท ความเร็วเฉลี่ย เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้รถสามารถตัดสินในการเลือกใช้เส้นทางในการเดินทางได้ดียิ่งขึ้น

ประโยชน์ของผู้ใช้งาน

1. สามารถรับรู้เส้นทางเดินรถโดยสาร

2. สามารถรับรู้ตำแหน่งของรถโดยสาร

3. สามารถรับรู้เวลาที่รถจะเดินทางเข้าป้าย

4. สามารถรับรู้พฤติกรรมการขับรถของคนขับ

5. สามารถทราบระยะเวลาในการรอขึ้นรถโดยสารได้

ประโยชน์ของผู้ให้บริการ

1. สามารถติดตามตำแหน่งรถแต่ละคันได้

2. สามารถรับรู้เส้นทางที่รวดเร็วที่สุดในการไปรับผู้โดยสาร

3. สามารถตรวจสอบข้อมูลสถิติการขับรถและพฤติกรรมย้อนหลังได้

4. สามารถดูข้อมูลแบบ real-time บนมือถือได้

ดาวน์โหลด/เข้าใช้งาน

วิจัยพัฒนาโดย

ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ

หน่วยวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลและการคำนวณ

โทรศัพท์ 0 2564 6900 ต่อ 2622

Email: wasan@nectec.or.th, traffyteam@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s