• วิธีการใช้งานเบื้องต้น
ปรับความถี่การถ่ายภาพ
 1. ปรับความถี่การกายภาพ (ถ่ายภาพทุกๆ 1 นาที ถึง 5 นาที)

  ปุ่มควบคุมการถ่ายภาพ
 2. กดปุ่มถ่ายรูป เพื่อถ่ายรูปและส่งข้อมูลทีละภาพ
  กดปุ่มเริ่ม เพื่อถ่ายรูปโดยอัตโนมัติตามความถี่ที่ตั้งไว้จากข้อ 1
  กดปุ่มหยุด เพื่อหยุดการถ่ายรูปโดยอัตโนมัติ

  ปุ่มซ่อน
 3. กดปุ่มซ่อน เพื่อซ่อนโปรแกรม
 • การตั้งค่าเบื้องต้น
ปุ่มตั้งค่าการทำงาน
 1. กดปุ่มตั้งค่าการทำงานเพื่อตั้งค่าโปรแกรม

  หน้าจอตั้งค่าการทำงาน
 2. ในหน้าจอตั้งค่าการทำงาน สามารถเปลี่ยนตำแหน่งไฟล์ที่ถ่ายรูป, เปลี่ยนขนาดรูปที่ถ่าย, เปลี่ยนภาษา, เปลี่ยนรูปประจำตัวและกำหนดตำแหน่งของกล้องได้
  หมายเหตุ ตำแหน่งไฟล์ที่ถ่ายรูป คือตำแหน่งที่เก็บรูปชั่วคราว เมื่อส่งรูปเข้าสู่ระบบ Traffy Social Eye แล้ว รูปจะถูกลบโดยอัตโนมัติ

  ปุ่มแก้ไขข้อความในหน้าจอหลัก
 3. ในหน้าจอหลักสามารถกดปุ่มแก้ไขเพื่อแก้ไขข้อความได้ทันที

  แก้ไขข้อความ
 4. เมื่อกรอกข้อความที่ต้องการใหม่เสร็จ กดปุ่มตกลง

  เปลี่ยนรูปประจำตัว
 5. กดที่รูปประจำตัวเพื่อเปลี่ยนรูปประจำตัว โดยการกด Browse เพื่อเลือกรูปใหม่ และกดตกลง

  หน้าจอหลักหลังเปลี่ยนข้อความและรูปประจำตัว

  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Google photo

  You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s