จุดประสงค์ของการทดสอบระบบ

  1. เพื่อใช้โปรแกรม Traffy Scial Eye Indy (TSE-Indy) เป็นตัวเลือกในการทดแทนกล้องวงจรปิดตามท้องถนนทั่วไป
  2. เพื่ออำนวยความสะดวกและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาพจราจรจากโปรแกรม TSE-Indy ผ่านเครือข่าย Traffy
  3. เพื่อเพิ่มแหล่งข้อมูลการจราจรในแต่ละพื้นที่เพื่อสร้างสังคมการแบ่งปันข้อมูลทางจราจร
  4. เพื่อละภาระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งกล้องวงจรปิดตามท้องถนน


คุณลักษณะของ Program TSE-Indy

  1. Program พัฒนาด้วยภาษา Java
  2. Program อาศัยการทำงานผ่าน Webcam และ Internet
  3. Program การส่ง ภาพถ่ายที่ได้จากกล้อง Webcam ไปยัง Server
  4. การติดต่อระหว่าง Program กับ Server จะผ่านกระบวนการ HTML Post Method

ร่วมทดสอบระบบแบ่งข้อมูลภาพจราจรจากกล้อง webcam ของคุณ กับ Traffy
Download Program or mirror: Mediafile
วิธีการติดตั้ง (Youtube Video)
วิธีการใช้งานเบื้องต้น 1/2 (การลงทะเบียน เข้าสู่ระบบ และการตั้งค่าโปรแกรมครั้งแรก)
วิธีการใช้งานเบื้องต้น 2/2 (วิธีใช้งานและการตั้งค่าเบื้องต้น)

One thought on “Traffy Social Eye Indy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s