ป้ายWaste            เป็นระบบช่วยบริหารจัดการการเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยการติดตั้งระบบติดตามตำแหน่งด้วยดาวเทียมที่มีความละเอียดและมีความแม่นยำ และทำการวิเคราะห์ข้อมูลและนำผลการวิเคราะห์มาใช้ในกาตัดสินใจนโยบาย และปรับปรุงการบริหารจัดการ

watse_cc-06

        traffy-watse-04

สามารถรายงาน

traffy-watse-05

สามาถจัด

traffy-watse-03

1. ตำแหน่งของรถเก็บขยะปัจจุบันScreenshot_2

 2. รู้จุดจอดเก็บขยะในพื้นที่Screenshot_5

3. รู้ประวัติการเก็บขยะแต่ละจุด
statistic_bin

4. รู้เส้นทางการทำงานของรถแต่ละคัน

3.png

5. แสดงจำนวนรถที่กำลังทำงาน , รอบริการ , จอด/ซ่อมบำรุง , ไม่ได้พิกัด

การทำงาน.png

5.1 ประวัติการทำงานของรถแต่ละคัน

ประวัติย้อนหลัง

6. แสดงสถิติจำนวนรอบ , จำนวนการเก็บ , ระยะเวลาเก็บ , ระยะทางและราคาน้ำมันโดยประมาณ
Screenshot_1

6.1 จำนวนรอบ

จำนวนรอบ

6.2 จำนวนการเก็บ

จำนวนการเก็บ

6.3 เวลาจอดเก็บ

เวลาจอดเก็บ

6.4 ระยะทาง

ระยะทาง

6.5 จำนวนการเก็บ

จำนวนการเก็บขยะ

6.6 ราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมัน7. แสดง last update แบบ Realtime

realtime.png

7.1 สถานะการทำงานทั้งหมดของรถแต่ละคัน

สถานะของรถ

8. การจัดตารางและเส้นทางเดินรถ (อยู่ระหว่างการจัดทำ)

watse_c-04

watse_c-05

traffy-watse-06

14-03   คลิกเพื่อดูตัวอย่างระบบ Demo

14-02   คลิกเพื่อดาวน์โหลดแผ่นพับ

traffy-watse-09

Patong_150Phuket_150

traffy-watse-07

Emblem_of_the_Ministry_of_Digital_Economy_and_Society_of_Thailand_150Advanc_logo_150

traffy-watse-08