ระบบบริหารจัดการการเก็บขยะ Traffy Waste

traffy-watse-10
              เป็นระบบช่วยบริหารจัดการการเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยการติดตั้งระบบติดตามตำแหน่งด้วยดาวเทียมที่มีความละเอียดและมีความแม่นยำ และทำการวิเคราะห์ข้อมูลและนำผลการวิเคราะห์มาใช้ในกาตัดสินใจนโยบาย และปรับปรุงการบริหารจัดการ

watse_cc-06

        traffy-watse-04

1

traffy-watse-05

2

traffy-watse-03

1. ตำแหน่งของรถเก็บขยะปัจจุบันScreenshot_2

 2. รู้จุดจอดเก็บขยะในพื้นที่Screenshot_5

3. รู้ประวัติการเก็บขยะแต่ละจุด
statistic_bin

4. รู้ประวัติการทำงานของรถแต่ละคัน
statistic_per_vehicle

5. รู้เส้นทางการทำงานของรถแต่ละคัน

3.png

6. แสดงจำนวนรถที่กำลังทำงาน , รอบริการ , จอด/ซ่อมบำรุง , ไม่ได้พิกัด

การทำงาน.png

7. แสดงสถิติรอบการวิ่ง , จำนวนจุดที่จอดเก็บ , ระยะเวลาที่หยุดเก็บ , ระยะทางวิ่งและค่าเชื้อเพลิงโดยประมาณ
Screenshot_1

8. แสดง last update แบบ Realtime

realtime.png

9. การจัดตารางและเส้นทางเดินรถ (อยู่ระหว่างการจัดทำ)

watse_c-05

traffy-watse-06

14-03   คลิกเพื่อดูตัวอย่างระบบ Demo

14-02   คลิกเพื่อดาวน์โหลดแผ่นพับ

traffy-watse-09

Patong_150Phuket_150

traffy-watse-07

Emblem_of_the_Ministry_of_Digital_Economy_and_Society_of_Thailand_150Advanc_logo_150

traffy-watse-08